home  >  souhlas se zpracováním osobních údajů

souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti LIVELO s.r.o., se sídlem Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1, IČ: 04114892, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242602 ze dne 26.5.2015 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

  Uvedené osobní údaje jsou zpracovány na základě právního titulu uzavření a plnění smlouvy a jde o tzv. předsmluvní vztah. Poptávající má zájem o získání dodatečných informací o produktu pro jeho rozhodnutí o koupi, jedná se o potencionálního zákazníka. Osobní údaje budou zpracovány maximálně po dobu 2 let od poptávky. Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.  

  Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

  • požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů
  • požádat o výmaz evidovaných osobních údajů
  • požádat o omezení zpracování
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

   
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti.

 

V Praze dne 25.5.2018.